Zastosowanie

energetyka
diagnostyka IR połączeń przewodów, połączenia szyn, wyłączników nadprądowych i bezpieczników
utrzymanie ruchu
bezinwazyjna diagnostyka IR dla kluczowych elementów energetycznych w utrzymaniu ruchu
teleinformatyka, telekomunikacja,
IT, sektor finansowy/bankowy
diagnostyka IR warunków pracy wewnątrz szaf serwerowych
miernictwo i diagnostyka
okna jako "niezbędny" dodatek do kamer IR – daje gwarancję rzetelnej i powtarzalnej diagnostyki dla wszystkich procesów wymagających środowisk zamkniętych
farmaceutyka
diagnostyka IR procesów wymagających zamkniętego środowiska pracy