Oszczędności

Tradycyjne inspekcje przez otwarty panel są czasochłonne i generują wysokie koszty pracy. Dzięki zastosowaniu okien podczerwieni oszczędzamy ponad 90% czasu wymaganego do przeprowadzenia inspekcji termowizyjnej przez otwarty panel. Oszczędność czasu przekłada się na szybki zwrot z inwestycji i ograniczenie wydatków związanych z procesem pomiaru.

Czy wiesz, że: Do przeprowadzenia cyklu inspekcji przez otwarty panel potrzeba 3 pracowników, w tym dwóch elektryków i jednego specjalisty ds. termografii. Zespół elektryków potrzebuje ok. 30 minut na usunięcie przykręconego śrubami panelu. Skanowanie wnętrza przez specjalistę ds. termografii trwa około 5-6 minut. Następnie elektrycy ponownie poświęcają ok. 30 minut na założenie panelu. Do tego dochodzi czas na założenie i zdjęcie środków ochrony osobistej, co zabiera ok. 30 minut. Ten proces wiąże się z bezproduktywnym czasem oczekiwania elektryków (2 pracowników oczekuje po 5-6 minut, podczas gdy specjalista ds. termografii obrazuje zawartość) oraz specjalisty ds. termografii (przestój ok. 60 minut).

Oszczędność czasu:

  • wykorzystanie okien podczerwieni znacznie zwiększa wydajność personelu wykonującego czynności kontroli prewencyjnej,
  • czas inspekcji z ponad godziny sprowadzony zostaje do 5-6 minut, a to aż 90% czasu mniej niż w przypadku tradycyjnej inspekcji przez otwarty panel,
  • skrócony czas inspekcji oznacza niemal całkowite wyeliminowanie godzin roboczych poświęcanych przez 3 pracowników wykonujących tradycyjną inspekcję,
  • brak przestoju w pracy specjalisty ds. termografii podczas otwierania i zamykania paneli przez elektryków,
  • czas zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej zostaje praktycznie wyeliminowany.


Oszczędność pieniędzy:

  • specjalista ds. termografii nie potrzebuje żadnego zespołu pomocniczego, a średni czas skanowania wynosi zaledwie 5-6 minut na okno,
  • ponieważ wyeliminowanych zostaje ponad 90% roboczogodzin, całkowity zwrot z inwestycji jest osiągany w ciągu jednego lub dwóch cykli inspekcji,
  • inspekcja nie generuje przestojów w pracy elektryków i specjalisty ds. termografii.