Okna podczerwieni - rewolucja w termografii


Okno podczerwieni (nazywane także wziernikiem lub oknem inspekcyjnym) używane jest do rozdzielania środowisk o różnym ciśnieniu lub temperaturze. Wykonane z polimeru lub kryształu umożliwia przenikanie promieniowania podczerwonego do środowiska zewnętrznego. Dzięki tej właściwości okno inspekcyjne staje się punktem zbierania danych przez kamerę termowizyjną lub pirometr.

W nowoczesne okna inspekcyjne marki IRISS fabrycznie wyposażone są tylko najbardziej nowoczesne rozdzielnie i inne urządzenia pochodzące od producentów idących z duchem czasu. Istnieje jednak możliwość montażu okna podczerwieni w gotowej szafie bez ryzyka naruszenia jej konstrukcji. Montaż ten można przeprowadzić samodzielnie (patrz poradnik: Montaż okna podczerwieni) lub zlecić go firmie Helioenergia Sp. z o.o.

Okna IR znalazły szerokie zastosowanie przemysłowe i wykorzystywane są do diagnostyki termowizyjnej w branżach korzystających z promieniowania podczerwonego, takich jak:

- energetyka,
- telekomunikacja i IT (centra danych),
- utrzymanie ruchu,
- miernictwo i diagnostyka,
- farmaceutyka,
- sektor finansowo-bankowy (centra danych).


Rodzaje okien podczerwieni

W naszej ofercie znaleźć można okna w dowolnym kształcie i rozmiarze, wykonane z różnych materiałów. Otwory inspekcyjne dobierane są ze względu na: docelowe pole widzenia, kompatybilność soczewki kamery, zamierzone środowisko eksploatacji, wymogi dotyczące uszczelnienia i warunki zapewnienia bezpieczeństwa.

Wśród rodzajów okien podczerwieni wymienić można:

- wzierniki,
- kratki inspekcyjne,
- otwory inspekcyjne,
- rozwiązania indywidualne.

Ze względu na element optyczny dzielą się one na:

- okna z soczewką polimerową – cechuje je wytrzymałość i stabilność, materiał ten odporny jest na trudy środowiska przemysłowego i oddziaływania mechaniczne. Soczewka wykonana ze wzmocnionego polimeru zachowuje stałą grubość niezależnie od średnicy okna, co oznacza stałą przepuszczalność;

- okna z soczewką kryształową – najczęściej wykorzystywanym materiałem jest fluorek wapnia, do pozostałych należą: fluorek baru, szafir, german i selenian cynku. Kryształy ulegają degradacji przez co przepuszczalność niektórych materiałów zmienia się w czasie;

Polecamy okna podczerwieni z soczewką polimerową, gdyż wykazują one większą stabilność i wytrzymałość na oddziaływanie mechaniczne od okien kryształowych.


Zobacz porównanie okien z soczewką polimerową i kryształową

Soczewka kryształowa
Soczewka polimerowa


Podstawowe właściwości okien podczerwieni IRISS:

 • zapewniają barierę rozdzielającą specjalistę ds. termografii od środowiska otaczającego cel,
 • zbudowane zostały z materiału (polimer, kryształ) przepuszczalnego dla promieniowania podczerwonego,
 • są odporne na łuk elektryczny, który wytwarza eksplozję będącą częstą przyczyną poparzeń pracowników (także śmiertelnych),
 • umożliwiają systematyczny sposób zbierania danych,
 • umożliwiają zachowanie tego samego celu, tej samej lokalizacji, tego samego kąta i odległości podczas inspekcji,
 • spełniają wymogi dotyczące wytrzymałości, sztywności i wpływu na środowisko zgodne z urządzeniem, w którym zostały zamontowane,


Korzyści wynikające z montażu okien podczerwieni IRISS:

 • większe bezpieczeństwo pracowników w związku z wyeliminowaniem zagrożenia porażenia prądem,
 • znacznie większa oszczędność czasu w porównaniu z inspekcją przez otwarty panel (wyeliminowanie bezproduktywnych czasów oczekiwania na otwieranie i zamykanie paneli przez elektryków, niemal całkowite wyeliminowanie czasu zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej) - sprowadzenie średniego czasu skanowania do 5-6 minut,
 • możliwość wykonania audytu samodzielnie przez specjalistę ds. termografii (w przypadku inspekcji przez otwarty panel konieczna obecność zespołu pomocniczego złożonego z elektryków),
 • wyeliminowanie ponad 90% godzin roboczych potrzebnych do przeprowadzania inspekcji termowizyjnej,
 • całkowity zwrot z inwestycji osiągany w ciągu jednego lub dwóch cykli inspekcji,
 • obniżenie ryzyka katastrofalnego uszkodzenia i przestoju.