Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania Klientów.

1. Co znaczy, że okno podczerwieni IRISS ma bezwarunkową i dożywotnią gwarancję?
Okna serii CAP, CAPT, VPFR, VPT objęte są programem bezwarunkowej i dożywotniej gwarancji co znaczy, że w przypadku uszkodzenia optycznego elementu okna polimerowego zostanie on bezpłatnie wymieniony na nowy, niezależnie od czasu jaki upłynął od daty zakupu, a także niezależnie od przyczyny uszkodzenia.

2. Czy po zamontowaniu na urządzeniu elektrycznym pod napięciem okno zapewni stan "zamknięty" i "osłonięty" dla obudowy szafy?
Wszystkie okna zawierające element optyczny tworzący barierę między środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym (czyli wzierniki i porty inspekcyjne z soczewką) gwarantują stan "zamknięty" i "strzeżony" – zgodnie z normami NFPA 70E/CSA Z462.

3. Jakie środki ochrony osobistej wymagane są podczas inspekcji przez okno podczerwieni?
Wszystkie okna zawierające element optyczny gwarantują stan "zamknięty" i "strzeżony" – zgodnie z normami NFPA 70E/CSA Z462. Podczas inspekcji nie są więc wymagane żadne środki ochrony osobistej.

4. Czy otwarcie okna powoduje mieszanie się środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, zaburzając stan "zamknięty"?
Okna wyposażone w element optyczny gwarantują stan "zamknięty" zgodnie z normami NFPA 70E/CSA Z462 nawet po ich otwarciu. Element optyczny oddziela szczelnie środowisko wewnętrzne od zewnętrznego.

5. Jak zmienia się przepuszczalność elementu optycznego okna podczerwieni?
W zależności od materiału wykorzystanego jako element optyczny transmisyjność może zmieniać się w czasie. Popularne do tej pory elementy kryształowe szybko degradują w czasie – ich przepuszczalność spada, w związku z czym diagnostyka termowizyjna przestaje być powtarzalna i rzetelna. Jedynie okna podczerwieni z elementem polimerowym dają gwarancję niezmiennej transmisyjności w czasie, pozwalając na powtarzalną i rzetelną diagnostykę.

6. Jak dokonać standaryzacji emisyjności celów diagnostyki?
Popularnymi metodami na zapewnienie stałej i znanej emisyjności celów inspekcji jest pokrywanie ich innym materiałem, którego emisyjność jest już znana. Najczęściej używa się do tego celu specjalnych lakierów lub taśm elektrycznych. Ponadto możliwe jest również zastosowanie etykiet IRISS IR-ID, które dzięki szczególnym kształtom dają możliwość bardzo szybkiej identyfikacji celów.

7. Czy można przeprowadzać diagnostykę wielu elementów przez jedno okno podczerwieni?
Okno podczerwieni umożliwia łatwą diagnostykę wielu elementów. Ograniczeniami są jednak:
- rozdzielczość kamery termowizyjnej,
- pole widzenia kamery termowizyjnej,
- pomiarowe pole widzenia, czyli najmniejszy szczegół, który można dokładnie zmierzyć,
- pole widzenia okna, czyli największy obszar, który może być oglądany przez okno.
Praktyczna reguła przy używaniu standardowej kamery i soczewki mówi, że pole widzenia okna powinno stanowić około 2-3-krotność odległości od okna do płaszczyzny, na której jest cel pomiarów. Przeszkody, takie jak separatory faz lub kable wewnątrz skrzynki mogą zmniejszać rzeczywiste pole.

8. Jakie są metody ułatwiające identyfikację celów?
W celu szybkiej identyfikacji elementów poddawanych inspekcji termowizyjnej na wybranych wcześniej elementach umieścić można etykiety takie jak IRISS IR-ID, które dzięki różnorodnym kształtom dają się szybko rozpoznać.

9. Jak często należy przeprowadzać inspekcję termowizyjną?
Normy dotyczące konserwacji prewencyjnej takie jak NFPA 70B wymagają przeprowadzania inspekcji w podczerwieni całkowicie obciążonych przewodników i elementów obwodów pod napięciem co najmniej raz w roku. Normy te określają jedynie wymóg dla konserwacji prewencyjnej. Jednak w celu uzyskania danych, które zapewnią kontrolę nad kondycją urządzeń pod napięciem inspekcja powinna być przeprowadzana częściej.

10. Jakie znaczenie ma emisyjność dla prawidłowej inspekcji termowizyjnej?
Nieprawidłowe ustawienia emisyjności w kamerze mogą istotnie wpływać na precyzję danych jakościowych i ilościowych (termogramy i obliczenia temperatury). Jeśli jest to tylko możliwe, należy poznać emisyjność swojego celu i skompensować ją przez odpowiednie ustawienia emisyjności w kamerze.

11. Jaka jest odporność okien podczernieni na łuk elektryczny?
Odporność na łuk elektryczny jest określona w normie, która ma zastosowanie tylko do rozdzielni, a nie do jej komponentów. Okna wytwarzane przez wszystkich trzech najważniejszych producentów przeszły próby odporności na łuk elektryczny jako element składowy rozdzielni. Stopień ochrony przed łukiem elektrycznym ma zastosowanie do kompletnej rozdzielni jako całości, a nie do jej komponentów.

12. Jak szybko zwracają się koszty wprowadzenia okien podczerwieni?
Ze względu na oszczędności w roboczogodzinach, jakie daje instalacja okien podczerwieni, zwrot z inwestycji z reguły następuje już w pierwszym lub drugim cyklu corocznych inspekcji. Używanie okien eliminuje praktycznie cały czas oczekiwania i przygotowania środków ochrony indywidualnej. Przekłada się to na oszczędności przekraczające 90% czasu zwykle wymaganego do wykonania inspekcji termowizyjnych.

13. Co należy zrobić podczas montażu okien?
a) sprawdzić wszystkie świadectwa i stopnie ochrony;
b) zebrać jak najwięcej informacji po odłączeniu napięcia z urządzenia;
c) wykonać fotografie cyfrowe wnętrza urządzenia;
d) dokonać standaryzacji emisyjności celów przyszłych kontroli;
e) wykonać szczegółowe pomiary;
f) zanotować wszystkie przeszkody wewnętrzne;
g) wykonać wszystkie pozostałe prace konserwacyjne;
h) wykonać szczegółowe analizy ryzyka i sporządzić projekt technologii robót przed ponownym podaniem napięcia do urządzenia;
i) o ile to możliwe, przeprowadzić specjalistyczny program szkoleniowy, poświęcony konkretnie montażowi okien podczerwieni;
j) oznakować zamontowane okna;
k) przeprowadzić kompletną inspekcję w podczerwieni po zakończeniu montażu okna w celu uzyskania danych referencyjnych do przyszłych inspekcji.

14. Czy inspekcja przez okna podczerwieni jest bezpieczna?
Okno podczerwieni stanowi skuteczną barierę między środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym. Urządzenia przechowywane w zamknięciu i osłonięte nie tworzą potencjalnego zagrożenia elektrycznego w trakcie inspekcji; używanie okien podczerwieni eliminuje potrzebę stosowania podwyższonych środków ochrony indywidualnej. Inspekcja taka nie zwiększa ryzyka porażenia prądem ani nie prowadzi do zapoczątkowania łańcucha przyczynowego wypadku z udziałem łuku elektrycznego.

15. Jaki stopień ochrony spełniają obudowy okien podczerwieni IRISS?
Normy dotyczące stopnia ochrony potwierdzają, że obudowa okna może zapewnić zabezpieczenie przed różnymi poziomami zanieczyszczeń środowiskowych. Normy IP65 i NEMA 4 to normy równorzędne określające poziom ochrony przed wniknięciem pyłu i wody. Są one spełnione przez obudowy firmy IRISS.